CSR – Hoffmann Company Wear

CSR

Vort mål er at tilbyde de bedste tilgængelige produkter med hensyn til kvalitet og med omtanke på social ansvarlighed samt miljømæssige resultater.
Vi er engagerede og arbejder kontinuerligt på at opfylde dette mål.

Hos Mammut Hoffmann mener vi, at erhvervslivet er den drivkraft, der er nødvendig for forandringer og er afgørende for at løse sociale og miljømæssige udfordringer, gennem innovation og klart definerede politikker. Vi mener, at dette er en vigtig opgave, og dette er grunden til, at vores udviklingspolitik bygger på en god balance mellem bæredygtighed, social ansvarlighed og økonomi.

Vi er medlem af FN’s Global Compact, og dermed er vor Code of Conduct -”adfærdskodeks” baseret på de 10 principper vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Som et supplement til vores politikker og procedurer har vi også udarbejdet en manual på ”Responsible Sourcing” vedrørende vores krav til de sociale, kvalitets- og miljømæssige forhold i leverandørkæden.

Det er vigtigt for os, at vores leverandører respekterer og overholder vores krav og de 10 principper beskrevet i Global Compact. Derfor kommunikerer vi vores krav og adfærdskodeks til vores leverandører. Vi stiller som krav, at leverandørerne ligeledes overholder disse.

Vi er klar over, at miljømæssige og sociale konsekvenser ikke kan løses umiddelbart. Vi ved ligeledes, at de lovpligtige krav ikke altid er tilstrækkelige til at løse disse problemer. Derfor opfordrer vi vore leverandører til at gå ud over de lovpligtige minimumskrav ved at indgå Global Compact netværker samt ved at vedtage troværdige ISO Type I certificeringsordninger..

DOWNLOAD VORES CORPORATE RESPONSIBILITY FOLDER

CSR Folder ENG

CSR Folder PL